రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇప్పుడో కొత్త ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఎవర్ని తిట్టాలో… ఎలా జనాన్ని రెచ్చగొట్టాలో… జనం నాడి బాగా పట్టుకుంటున్నారు రాజకీయ నేతలు. అందుకే అదే పనిగా ఆ నేతలను…

అవును… ఇది అక్షరాలా నిజం… గూగుల్ మీ సీక్రెట్స్ అన్నీ కనిపెట్టేస్తోంది. మీరు ఉదయం మెయిల్స్ చూసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి, మీరు వెళ్లాల్సిన ప్రదేశానికి రూట్ మ్యాప్స్, మీరు యూట్యూబ్ లో…