గ్యాస్ ట్రబుల్ తో బాధపడుతున్నారా ?

ఈమధ్య కాలంలో గ్యాస్ ట్రబుల్ తో చాలామంది బాధ పడుతున్నారు. కడుపులో మంట, పులి త్రేన్పులు, ఆపాన వాయువులు, అన్నం తినాలని అనిపించకపోవడం లాంటి సమస్యలు చాలామందిలో …

Read More

ఎండలు పెరుగుతున్నాయి ..జాగ్రత్త !!

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడా చిరు జల్లులు పడుతున్నా.. వాటితో జనానికి పూర్తి స్థాయిలో రిలీఫ్ దక్కడం లేదు. చాలా ఏరియాలో …

Read More

మీరు నీళ్ళు తాగుతున్నారా ? లేకపోతే ఏమవుతుంది ?

ఉదయం లేవగానే మీలో ఎంతమంది నీళ్ళు తాగుతున్నారు… నో… చాలామందికి ఆ అలవాటు ఉండదు. కానీ నీళ్ళు సరిగ్గా తాగకపోతే ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయో ఓసారి తెలుసుకోండి. …

Read More

సూర్య నమస్కారాలు ఎందుకు చేయాలి ?

ప్రతిరోజూ ఉదయం చేసే సూర్య నమస్కారం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.  ప్రతి రోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది… ఇందులో ఉండే …

Read More