తలకు సంబంధించిన నుదురు నొప్పి, కన్ను బొమ్మల నొప్పి, మాడు నొప్పి, మెడ నొప్పి, తలలో వాయు భారం, శ్లేష్మ భారం తగ్గిపోయి శిరస్సు ఆరోగ్యవంతంగా మారుటకు శిరో మంజరి రసాయనం. ఇది భార్గవ…

సమస్త వెన్ను సమస్యలకు … అనగా మన్య స్థంభనవాతం ( సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ) పూర్తి నివారణకు మహా భైరవాద్రి చూర్ణం. 100 గ్రాములు గోక్షురాది చూర్ణం ( చిన్న పల్లేరు కాయల చూర్ణం)…

మహా కర్ణాది తైలం తయారు చేసుకునే విధానం చెవిలో అడ్డుపడ్డ రాయి లాంటి కఫం కరిగిపోయి రక్త నాడులు శుద్ధి అవుతాయి. అంతేకాకుండా చెవి పోటు, చివి నుంచి చీము కారుట, చెవికి సంబంధించిన…

ఈమధ్య కాలంలో గ్యాస్ ట్రబుల్ తో చాలామంది బాధ పడుతున్నారు. కడుపులో మంట, పులి త్రేన్పులు, ఆపాన వాయువులు, అన్నం తినాలని అనిపించకపోవడం లాంటి సమస్యలు చాలామందిలో ఉన్నాయి. వీటికి తోడు తలనొప్పి, నిద్ర…

ప్రతిరోజూ ఉదయం చేసే సూర్య నమస్కారం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.  ప్రతి రోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది… ఇందులో ఉండే 12 భంగిమలు మన బరువు తగ్గించుకోడానికి…