మన ప్రయత్నమే మనల్ని గట్టెక్కిస్తుంది ! మన పట్టుదలే మనల్ని గెలిపిస్తుంది !!

గాలిలో దీపం పెట్టి … నువ్వే దిక్కు అంటే ఎలా ? అని మన పెద్దలు మనల్ని ఎన్నోసార్లు ప్రశ్నించి ఉంటారు. అవును ఇది కరెక్టే. మానవ …

Read More