ఆ మధ్య వాట్సాప్ లో ఓ మెస్సేజ్ తిరిగింది. శ్రీలంక విన్ ది టాస్… ఎలెక్టెడ్ టు స్విమ్ ఫస్ట్ అని … ఇంగ్లండులో ప్రపంచ క్రికెట్ కప్ జరుగుతున్న తీరు చూస్తే ఇదే…

ప్రతిరోజూ ఉదయం చేసే సూర్య నమస్కారం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.  ప్రతి రోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది… ఇందులో ఉండే 12 భంగిమలు మన బరువు తగ్గించుకోడానికి…