ఇంటర్ విద్యార్థులకు HCL లో ఐటీ ఇంజనీర్ ఛాన్స్ !

ఇంటర్మీడియట్ నుంచే జీవితంలో స్థిరపడేలా HCL కంపెనీ ప్లాన్ చేసింది.  మీ కెరీర్ కు మంచి భరోసాగా నిలవనుంది. ఎవరైన ఈ ఏడాది ఇంటర్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఉంటే ఈ వీడియో లింక్ ని ఫార్వార్డ్ చేయండి.