పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి జూన్ 14 నుంచి 22 వరకూ 18 కేంద్రాల్లో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతోంది.  ఏయే సర్టిఫికెట్స్ తీసుకెళ్ళాల్లో ఈ వీడియో చూడండి.