అయ్యప్ప మాలధారులు నలుపు వస్త్రాలు ఎందుకు ధరించాలి ?

అయ్యప్ప మాలధారులు నలుపు వస్త్రాలు ఎందుకు ధరించాలి ?

అయ్యప్ప మాలధారులు నలుపు వస్త్రాలు ఎందుకు ధరించాలి ?
కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకోవచ్చా ?
ఇతర ఆభరణాలు ధరించవచ్చా ?

గురుస్వామి శ్రీ గోళ్ళమూడి కృష్ణ మోహన్ స్వామి గారి ప్రవచనం చూడండి.

మహర్షి భక్తి పీఠం ఛానెల్ ను SUBSCRIBE చేసుకోడానికి లింక్ ఇదే:

https://www.youtube.com/channel/UCynU7jtU-qsYkkS09MOMeQw

ఆదిత్య ఛానెల్ ను SUBSCRIBE చేసుకోడానికి లింక్ ఇదే

https://www.youtube.com/channel/UC1zxevIMCLp8vuEKe5PhlXQ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *