హనుమంతుడికి సింధూరానికి ఏంటి సంబంధం ?

హనుమంతుడికి సింధూరానికి ఏంటి సంబంధం ?

మనం ఎక్కడ హనుమంతుడి విగ్రహాలు చూసినా సింధూరం అలముకున్న స్వామియే దర్శనమిస్తాడు.  సింధూరానికి హనుమంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి… మనం కూడా సింధూరం ధరిస్తే ఎలాంటి శుభాలు కలుగుతాయో జ్యోతిష్యరత్న, పండితులు శ్రీభమిడిపాటి రవి కృష్ణ శర్మ గారి మాటల్లో విందాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: