నీరజ్ చోప్రాకు ప్రధాని ఫోన్…

నీరజ్ చోప్రాకు ప్రధాని ఫోన్…

నీరజ్ చోప్రాకు ప్రధాని ఫోన్…

టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో బంగారు పతకం సాధించిన నీరజ్ చోప్రాకి ఫోన్ చేసి అభినందించిన ప్రధాని మోడీ. నీరజ్ నీవు ఈ దేశానికే గర్వ కారణమని కొనియాడారు. భవిష్యత్ లో మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *