విద్యార్థులు గణపతిని ఇలా కొలవాలి !

విద్యార్థులు గణపతిని ఇలా కొలవాలి !

ఆది దేవుడు విఘ్నేశ్వరుడిని కొలిస్తే ఎలాంటి కష్టాలైనా పోతాయని పెద్దలు చెబుతారు.  అందుకే ఏ పూజ మొదలు పెట్టినా గణపతి పూజ తప్పనిసరి.  విద్యార్థులకు కూడా గణపతిని కొలవడం  వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.  వినాయక చవితి నాడు కూడా తాము చదువుకుంటున్న పుస్తకాలను గణపతి మంటపంలో పెట్టి ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు.  విద్యార్థులు గణపతిని ఎలా కొలవాలన్న దానిపై జ్యోతిష్య శర్మ శ్రీ భమిడిపాటి రవి కృష్ణ శర్మ గారూ ఏం చెబుతున్నారో చూద్దాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: